Servicevoorwaarden

Bijgewerkt op: 1 mei 2021

Definities

In deze Servicevoorwaarden (TOS) worden de volgende termen gebruikt met hun definitie zoals hieronder vermeld:

Account: het speciale persoonlijke gedeelte van het lid binnen de applicatie, waartoe ze toegang hebben na succesvolle registratie en interactie met de applicatie. Het geeft het Lid toegang tot de Services. Een lid kan slechts één account hebben.

Toepassing: de VEGANLAND-toepassing, beschikbaar in de Apple App Store en de Google Play Store.

Discover: een weergave van de leden die het meest recent met de applicatie zijn verbonden en die passen bij de geselecteerde leeftijdsgroep.

Zoals: een actie belichaamd in het hart en articulerende interesse. De functie is vertrouwelijk en er wordt geen melding verzonden, behalve wanneer de “Vind ik leuk” wordt beantwoord.

Match: Een gebeurtenis die tussen twee profielen wordt gegenereerd en door een Like op beide profielen wordt geactiveerd. Het betekent een gemeenschappelijk belang en stuurt een melding “Je hebt een wedstrijd”, waardoor leden een dialoog kunnen starten.

Lid: een persoon die is geregistreerd bij de applicatie
Berichten: alleen leden met Match kunnen de “Chat” -functie van de applicatie gebruiken om elkaar berichten te sturen.

Reis: functie waarmee Premium-leden zich op een andere plaats kunnen vestigen dan hun huidige locatie om mensen in de buurt van dat specifieke gebied te ontdekken.

Veeg naar links: Een actie die een gebrek aan interesse aangeeft. Deze functie is privé en er wordt geen kennisgeving verzonden. “Links geveegd” -profielen zullen in de toekomst niet op de tijdlijn van het lid verschijnen, maar kunnen wel teruggevonden worden in de Discover.

Rechtsomkeert: een actie die duidt op interesse. Deze functie is privé en er wordt geen melding verstuurd, behalve wanneer er een overeenkomst is.

Premium-lid: een lid dat zich heeft geabonneerd op VEGANLAND Premium

Seeds: Een kredieteenheid die kan worden gekocht en gebruikt in de applicatie om bepaalde functies te ontgrendelen.

Diensten: Alle diensten die VEGANLAND gratis of met een abonnement aanbiedt om virtuele of levensechte ontmoetingen aan te moedigen tussen Leden met een wederzijds belang in elkaar of geïdentificeerd met behulp van een gespecificeerde zoekmethode.

VEGANLAND: naam van de applicatie en handelsmerk, die het bedrijf Vegan Tomorrow vertegenwoordigt.

VEGANLAND Premium: Alle in rekening gebrachte Diensten die door VEGANLAND worden aangeboden in de vorm van een abonnement voor de door het Lid bepaalde duur.

Vegan Tomorrow: Frans bedrijf (Société par Actions Simplifiée) met een gestort kapitaal van € 175.000 geregistreerd bij de Bordeaux R.C.S. (handels- en ondernemingsregister) onder nr. 887 711 307, en eigenaar en enige exploitant van de VEGANLAND-applicatie en het handelsmerk.

Artikel 1: Reikwijdte

De Servicevoorwaarden (TOS) schetst de rechten en verantwoordelijkheden van de partijen die de Applicatie gebruiken. Het vormt de basis van de juridische overeenkomst tussen de klant en VEGANLAND.

1.1 Tegenstrijdig beleid

De Servicevoorwaarden bieden het basisbeleid en de procedures voor het gebruik van de Applicatie. Dit beleid en deze procedures worden aangevuld door het privacybeleid en het beleid voor het gebruik van cookies om de gebruiker een duidelijke richting te geven over het gebruik van de applicatie. In geval van tegenstrijdigheid tussen het beleid dat de richtlijnen onbegrijpelijk, onregelmatig en / of onaannemelijk maakt, zullen deze Servicevoorwaarden het Privacybeleid en het Cookiebeleid vervangen.

1.2 Updates

VEGANLAND behoudt zich het recht voor om de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of te wijzigen of de diensten te beëindigen zonder toestemming van het lid of een derde partij.
In het geval van een wijziging, zal het Lid door middel van Applicatie op de hoogte worden gebracht van dergelijke wijzigingen of gemaild via het e-mailadres van het Lid. Het lid heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het postadres correct is.
Het lid wordt geadviseerd om de bijgewerkte Servicevoorwaarden zorgvuldig te lezen en alle nieuwe wijzigingen als gevolg van de updates te begrijpen.
Het voortdurende gebruik van de dienst van de Applicatie na de updates houdt in dat de Leden ermee instemmen gebonden te zijn aan de nieuwe Servicevoorwaarden en gebonden te zijn aan nieuwe voorwaarden.

Het staat het Lid vrij om de service te beëindigen en het Account op elk moment te sluiten in het geval hij het niet eens is met de nieuwe Servicevoorwaarden zoals bepaald in Artikel 13.3.

1.3 Onmiddellijk effect

De nieuwe Servicevoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing op alle actieve leden vanaf de datum waarop ze zijn geïntroduceerd.

Artikel 2: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

2.1 Toepasselijk recht

De Franse wet beheert uitsluitend deze Servicevoorwaarden en geen enkele andere tegenstrijdige regel prevaleert boven de wet.

2.2 Geschillenbeslechting

Het lid aanvaardt om VEGANLAND op de hoogte te stellen van een geschil door rechtstreeks een e-mail of brief te schrijven met gebruik van het e-mailadres of postadres in artikel 14 van dit document, alvorens juridische stappen te ondernemen om te proberen een harmonieuze oplossing voor het geschil te vinden wanneer zich problemen voordoen.

Mocht het geschillenbeslechtingsmechanisme geen duurzame oplossing vinden, dan wordt het lid ervan in kennis gesteld dat het kosteloos gebruik maakt van het bemiddelingsproces en het probleem voorlegt aan de online geschillenbeslechting die door de Europese Commissie wordt aanbevolen voor bemiddeling, die toegankelijk is via deze link; http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Alle kwesties met betrekking tot de totstandkoming, interpretatie, uitvoering of afloop van deze Servicevoorwaarden die niet effectief konden worden opgelost in de procedure voor het oplossen van flacongeschillen, zullen worden behandeld door de rechtbanken van Bordeaux (Frankrijk).

Artikel 3: Registratie

3.1 Downloadopties voor toepassingen

De gratis applicatie kan worden gedownload via de Google Play Store of Apple App Store, de officiële downloadplatforms, op Android-smartphones met versie 5 of hoger en iPhones met versie iOS 10 of hoger.

3.2 Rechten van leden bij registratie

Bij het voldoen aan alle voorwaarden voor de bruikbaarheid van de Applicatie door het Lid, zal het VEGANLAND het Lid een persoonlijk Account toewijzen, dat het volgende omvat:
• Een profielpagina
• Een inbox
• Een “meldingen” optie

Een lid mag niet meer dan één account hebben.

3.3 Verplichtingen van het lid bij het registreren voor het account

In aanmerking komend lid moet 18 jaar of ouder zijn op het moment van registratie voor een account, moet nauwkeurige en up-to-date informatie verstrekken.

De methode om u voor de service te registreren, is via een mobiel nummer. Deze methode biedt geen automatische opvraging van de persoonlijke informatie van het lid, maar in plaats daarvan moet het lid persoonlijk de vereiste gegevens verstrekken, waaronder voornaam, geslacht, leeftijd of geboortedatum, evenals twee persoonlijke foto’s en andere relevante informatie op het moment van registratie.

Door zich te registreren voor de app-services, gaat het lid akkoord met TOS en het privacybeleid en verbindt het zich ertoe zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 4: Diensten en functies

4.1 Doel van de dienst

VEGANLAND biedt een gebruiksvriendelijke interface waarmee Leden met elkaar kunnen communiceren en virtuele of levensechte bijeenkomsten kunnen creëren om persoonlijke belangen te dienen. Alle leden kunnen vrijelijk communiceren met hun collega’s volgens de Servicevoorwaarden en in overeenstemming met de wetten.

De Services zijn geen vervanging van of concurreren op geen enkele manier met de services die worden aangeboden door counseling of huwelijksbureaus. Het belangrijkste doel van deze applicatie is om leden met gemeenschappelijke interesses in staat te stellen virtuele of levensechte bijeenkomsten te organiseren op basis van hun locatie en dieetvoorkeuren.

4.2 Services voor leden

Op voorwaarde dat de leden ermee instemmen deze Servicevoorwaarden na te leven en afgezien van de kosten voor aansluiting en telecommunicatie, zijn de meeste VEGANLAND-diensten gratis beschikbaar voor de Leden, waaronder:

• Toegang tot aanbevolen profielen.
• Het invullen van zijn of haar profiel volgens de Servicevoorwaarden.
• Het configureren van zijn of haar zoekcriteria.
• Alle leden vertrouwelijk blokkeren wiens gedrag een dergelijke actie rechtvaardigt.
• Vertrouwelijk alle Leden melden wiens gedrag in strijd is met de Servicevoorwaarden of de toepasselijke wetgeving.
• Vrienden uitnodigen
• Verzenden van vertrouwelijke likes.
• Ontvangen van meldingen.
• Verzenden van berichten wanneer iemand een match heeft.
• Bekijken van de profielen van andere leden.
• Bekijken van de laatst verbonden persoon.

Artikel 7.1 stelt voorwaarden vast voor het gebruik van Applicatiediensten en zorgt ervoor dat betaalde diensten alleen beschikbaar zijn voor het Lid na aanschaf van Seeds of VEGANLAND Premium-abonnementen.

Artikel 5: Bescherming van persoonsgegevens

VEGANLAND heeft veel respect voor uw privacy en neemt alle nodige maatregelen om uw gegevens tegen onbevoegde partijen of gebruik te beschermen. We raden alle leden aan om al ons privacybeleid zorgvuldig te onderzoeken om inzicht te krijgen in hoe u uw gegevens kunt verwerken en gebruiken door op de link “Privacybeleid” op de applicatie te klikken.

Artikel 6: Verplichtingen en aansprakelijkheid van VEGANLAND

6.1 Technische middelen en beveiliging

VEGANLAND verbindt zich ertoe infrastructuur en technische middelen aan te bieden om Leden met een iPhone-apparaat met een besturingssysteemversie iOS 10 of hoger en een Android-smartphone met versie 5 of hoger hoogwaardige services te bieden.

VEGANLAND is niet aansprakelijk voor problemen met betrekking tot de manier waarop Leden het apparaat bedienen of voor compatibiliteitsproblemen tussen het apparaat en de Applicatie.

VEGANLAND aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door storing, onderbreking of slechte verbinding van de Diensten van de internetprovider van het Lid, of voor andere factoren die niet onder de controle van VEGANLAND vallen en die de toegang tot de diensten zouden kunnen ondermijnen of een nadelige invloed zouden kunnen hebben op de toegang tot de diensten aangeboden door de VEGANLAND. .

VEGANLAND zal alle nodige maatregelen nemen om haar Leden te beschermen tegen mogelijke risico’s met betrekking tot spamberichten of verdachte berichten die beweren afkomstig te zijn van het VEGANLAND. Leden dienen de nodige zorgvuldigheid te betrachten en alle nodige voorzichtigheid te betrachten om het risico van vallende slachtoffers van oplichting en verdachte activiteiten te vermijden of te minimaliseren en VEGANLAND op de hoogte te brengen door een bericht of een e-mail te sturen naar het adres vermeld in artikel 14 hiervan.

6.2 Illegaal gedrag

VEGANLAND en zijn partners zijn niet verantwoordelijk voor ongeoorloofd gedrag van de Leden dat strafrechtelijke aansprakelijkheid kan opleveren, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

  • Elke vorm van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden,
  • Elke vorm van oplichting,
  • Elke zakelijke of professionele activiteit,
  • Elke schending van persoonlijke rechten, inclusief beeldrechten en recht op privacy,
  • Prostitutie,
  • Diefstal van identiteit.

6.3 Rapportage moderatiesysteem

Volgens artikel 6.I-7 van de Franse wet op de digitale economie van 21 juni 2004 en als aanbieder van hostingdiensten heeft VEGANLAND geen wettelijke bevoegdheid om de inhoud die door de leden wordt gedeeld of opgeslagen via de applicatie, te controleren.

Op grond van artikel 6.I-3 van de richtlijnen moet VEGANLAND echter een systeem voor rapportagemoderatie instellen waarmee leden illegale, aanstootgevende en schadelijke inhoud kunnen melden.

VEGANLAND verbindt zich ertoe om dergelijke inhoud onmiddellijk na kennisgeving en na bevestiging door de klantenservice te verwijderen.

De kennis van illegale inhoud wordt als effectief beschouwd op grond van artikel 6.I-5 van de Franse wet op de digitale economie, op het moment dat de hostingprovider wordt gewaarschuwd voor het volgende:

• De rapportagedatum
• De identiteitspersoon die verantwoordelijk is voor het verzenden van de inhoud
• De details van de betwiste feiten (indien mogelijk moet de inhoud vergezeld gaan van een screenshot)
• Een verklaring waarom de inhoud uit de applicatie moet worden verwijderd.

Met dit doel heeft VEGANLAND een systeem voor rapportagemoderatie gecreëerd, artikel 6.I-7 van de Franse wet op de digitale economie, die gebruikers van de app in staat stelt tot ongeoorloofde of aanstootgevende inhoud met betrekking tot verontschuldiging voor en aansporing tot terrorisme, verontschuldiging voor misdaden tegen de menselijkheid, aanzetten tot raciale vooroordelen, aanzetten tot haat op grond van geslacht, aanzetten tot geweld tegen vrouwen en schending van de menselijke waardigheid, seksuele geaardheid of handicap en kinderpornografie.

Het team van VEGANLAND is strikt toegewijd aan de meldingsprocedure van alle beledigende of illegale inhoud op de Applicatie volgens de gevestigde professionele ethiek of aanvaardbare sociale normen en weigert om te gaan met Leden die zich schuldig maken aan onwettige, beledigende, gewelddadige, beledigende en / of discriminerende handelingen.

Wanneer een lid illegale inhoud op de Applicatie verzendt en de Klantenservice hiervan op de hoogte wordt gebracht, kan hij het Account van het verantwoordelijke Lid opschorten of beëindigen in overeenstemming met de richtlijnen die zijn uitgegeven onder Artikel 13.4. De beslissing om het Ledenaccount te beëindigen of op te schorten, moet worden ondersteund door het bewijs dat door de melder wordt verstrekt om ervoor te zorgen dat VEGANLAND voldoet aan het wettelijke mandaat om het delen of publiceren van beledigende of aanstootgevende inhoud te voorkomen.

Het Lid dat verantwoordelijk is voor het publiceren van de aanstootgevende of illegale inhoud, wordt op de hoogte gebracht van de beslissing om zijn Account op te schorten of te beëindigen via e-mail en / of Applicatieadressen die op de Applicatie zijn vermeld. De zender heeft echter geen recht om geïnformeerd te worden over de identiteit van de melder van de illegale inhoud.

Naast dit rapportagesysteem hebben leden het recht om andere leden te blokkeren om elk gesprek of engagement met dat lid te voorkomen in het geval men vindt dat het gedrag of gedrag van dat lid in strijd is met de regels van de etiquette. Dit voorkomt elke onderlinge uitwisseling van berichten, vind-ik-leuks of andere activiteiten met betrekking tot eerdere of toekomstige berichten of conversaties of verzekert. Leden worden op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van een lid dat is geblokkeerd in de app vanwege het verzenden van illegale inhoud, vooral wanneer leden een reden hebben om aan te nemen dat de activiteiten van de geblokkeerde leden inbreuk maken op hun rechten om de applicatie te gebruiken. De actie van Leden om te bepalen met wie ze wel of niet interactie hebben met de Applicatie is vertrouwelijk en VEGANLAND deelt dergelijke acties niet met andere Leden. Het lid kan gemakkelijk en kosteloos beslissen wanneer het andere leden wil blokkeren of deblokkeren.

In het geval dat een gerapporteerde inhoud wordt gepubliceerd en dergelijke inhoud lijkt de regels of voorschriften te schenden, wordt / worden de getroffen leden aangemoedigd om gerechtigheid te zoeken door hun claims voor te leggen aan de politie of andere relevante autoriteiten.

Het meldingssysteem van VEGANLAND is niet bedoeld als vervanging van de klacht, en de gerechtelijke procedure tegen een Lid heeft op enigerlei wijze de gerapporteerde inhoud voorbereid.

Elke oneerlijke melding van een lid zal worden beschouwd als misbruik van het community-moderatiesysteem en behandeld als een schending van deze Servicevoorwaarden, en er zullen sancties worden opgelegd aan het lid dat verantwoordelijk is voor oneerlijke melding, inclusief beëindiging of opschorting van het account in overeenstemming met artikel 13.4 van de TOS. Ook kan het lid dat zich schuldig maakt aan misbruik van het communautaire moderatiesysteem aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van schadevergoeding aan het slachtoffer zoals bepaald in artikel 6.I-4 van de Franse Trust in the Digital Economy Act of zelfs gerechtelijke procedures.

6.4 Voorzichtigheidsplicht

De Leden wordt verzocht voorzichtig te zijn bij het organiseren van ontmoetingen met vreemden die ze alleen kennen via de Applicatie. VEGANLAND aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor problemen of schade die kunnen voortvloeien uit de real-life ontmoeting tussen Leden die virtueel op de Applicatie hebben ontmoet.

6.5 Groepsevenementen

Leden zijn niet bevoegd om VEGANLAND-diensten te gebruiken om groepsbijeenkomsten te plannen of te organiseren, en dergelijke activiteiten zijn in strijd met het beleid en komen neer op misbruik van het systeem. Het is leden ten strengste verboden om de App te gebruiken om protesten te plannen of te organiseren, en of dergelijke activiteiten plaatsvinden. VEGANLAND kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een overtreding van de openbare orde of enige schade die zou kunnen optreden met betrekking tot dergelijke bijeenkomsten.

Artikel 7: Betaalde diensten

7.1 Aankoop van zaden en VEGANLAND Premium-abonnementen

Het is niet mogelijk om zaden afzonderlijk te kopen. Zaden kunnen worden gekocht in pakketten met meerdere zaden, tegen prijzen die worden vermeld op geautoriseerde downloadplatforms zoals Apple App Store en de Google Play Store.

Leden ontvangen een gratis pakje zaden op het moment van registratie bij de aanvraag.

Leden kunnen zich op elk moment aanmelden voor een VEGANLAND Premium-abonnement.

Naast gratis services hebben Premium-leden toegang tot aanvullende services die alleen voor abonnees zijn gereserveerd.

Abonnees krijgen toegang tot VEGANLAND Premium-diensten voor een duur die evenredig is met de duur van hun abonnement.

7.2 Betalingsvoorwaarden

De betaling voor de onderschreven diensten is verschuldigd voor de volledige abonnementsperiode op het moment dat het lid het VEGANLAND Premium-contract afsluit.

De Apple App of Google Play Store is verantwoordelijk voor het verwerken en beheren van betalingen, afhankelijk van het apparaat dat het Lid gebruikt.

VEGANLAND speelt geen directe rol in de verwerking en het beheer van de betalingswisselkoers of -overdracht met betrekking tot abonnementen of eventuele vergoedingen die inherent zijn aan deze activiteiten.
Vervolgens zijn alleen de Apple App Store en Google Play Store verantwoordelijk voor hun procedures en betalingsvoorwaarden met betrekking tot deze diensten.
Leden dienen contact op te nemen met de relevante winkels voor alle problemen met betrekking tot betaling, inclusief terugbetaling van de aankoop.

De Apple of Google is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van betalingsgegevens van de abonnee inclusief de bankgegevens en als zodanig is VEGANLAND niet betrokken bij het verzamelen of verwerken van bankgegevens van Leden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen met betrekking tot persoonlijke bankgegevens omdat het heeft geen controle over de bankgegevens van het lid.

7.3 Contractvoorwaarden en verlenging van het VEGANLAND Premium-abonnement

Het contract voor toegang tot VEGANLAND Premium gaat rechtsgeldig in tussen het VEGANLAND en het Lid zodra het Lid zich aanmeldt voor de diensten en vervalt aan het einde van de periode.

Het abonnement op premiumservices wordt automatisch verlengd voor een vergelijkbare tijd na het verstrijken van de abonnementsduur, tenzij het lid ervoor kiest om de automatische verlenging van abonnementen via de respectieve Apple App Store of Google Play Store te annuleren met behulp van de functies waarmee abonnees de betaling kunnen intrekken binnen 24 uur voor het verstrijken van het vorige abonnement.
Na ontvangst van de betaling die automatisch aan de winkel is gedaan, keurt VEGANLAND de aankoop goed en werkt het account bij door het lid toegang te geven tot VEGANLAND Premium voor een periode die overeenkomt met het betaalde bedrag.
Het lid kan de standaardfunctie voor “automatische verlenging” in zijn winkelinstellingen deactiveren om de automatische verlengingsservices in de toekomst te stoppen na het verstrijken van het huidige abonnement.

7.4 Intrekkingsrechten

Alle betalingen worden uitsluitend verwerkt en beheerd door de Apple App Store of de Google Play Store, zoals vermeld in artikel 7.2 van deze Servicevoorwaarden. Dus elk herroepingsrecht, indien van toepassing, moet rechtstreeks worden uitgeoefend via de App Store of Google Play.

Elk lid dat van plan is om het herroepingsrecht uit te oefenen, indien van toepassing, moet daarom de Apple App Store of de Google Play Store informeren, afhankelijk van het type apparaat dat ze hebben gebruikt om voor het abonnement te betalen.

Voor Google Store: volg de instructies in de volgende link om toegang te krijgen tot de voorwaarden voor het uitoefenen van uw herroepingsrecht op Google Play en het modelformulier:

https://support.google.com/googleplay/answer/7205930?ctx=7659581&visit_id=636923806604702476-265013927&rd=1&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1

For the Apple Store: The Member must inform the Apple Store of their intention to exercise the right to withdrawal by filling the form provided by Apple Distribution International and sending it to the following address: Apple Distribution International, iTunes Store Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. 

The form and terms and conditions for exercising your right to withdrawal from the App Store are accessible by clicking on the following link:

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/fr/terms.html

7.5 Voortijdige beëindiging van het contract door het lid of door VEGANLAND

VEGANLAND behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en onverminderd te beëindigen in geval van schending van de Servicevoorwaarden of een wettelijke bepaling door het lid. De VEGANLAND is niet verplicht om zijn besluit tot opzegging aan het lid te rechtvaardigen.

In alle gevallen zal geen terugbetaling plaatsvinden als het lid geen recht heeft op enige vergoeding met betrekking tot het VEGANLAND Premium-abonnement na de beëindiging van de diensten als gevolg van een overtreding van de wet of de Servicevoorwaarden.

Artikel 8: Omvang van het bod

8.1 Geldigheidsduur van zaden

VEGANLAND Seeds, of die nu zijn gekocht of gratis aan Leden worden aangeboden, zijn alleen nuttig voor de periode dat Account actief is en onderhevig is aan TOS. In het geval van voortijdige beëindiging van het account op grond van artikel 13.3, 13.4 of 13.5 hierna, en de zaden die op het account achterblijven, worden definitief van het account verwijderd zonder de mogelijkheid om het lid te vergoeden.

Het lid kan de zaden in de beëindigde account niet herstellen door de account opnieuw te registreren of een nieuwe account te openen.

VEGANLAND kan zaden aan leden geven als onderdeel van haar loyaliteitsprogramma of voor een speciale gelegenheid.

8.2 Cumulatieve aanbiedingen

Verpakkingen met zaden zijn cumulatief. Het aantal zaden in elk gekocht pakket wordt automatisch toegevoegd aan de zaden die al in het account van het lid staan.

Packs of Seeds zijn ook cumuleerbaar met abonnementen; vandaar dat ze leden een voordeel bieden van meer functies dan degenen die alleen Premium toegang hebben.

Artikel 9: Communicatie met het lid

9.1 Push-meldingen

De Applicatie kan een pushbericht sturen om het Lid op de hoogte te stellen van belangrijke gebeurtenissen, inclusief maar niet beperkt tot:

• Een wedstrijd met een ander lid,
• Een bericht van een ander lid,
• Een bericht van VEGANLAND met betrekking tot de account en / of diensten van het lid.
Het lid is vrij om zijn voorkeuren voor pushmeldingen aan te passen met behulp van functies in de accountinstellingen.

9.2 Nieuwsbrief

Het lid komt in aanmerking om een ​​nieuwsbrief van VEGANLAND te ontvangen na registratie bij de applicatie. Het lid kan op elk moment besluiten om een ​​dergelijke nieuwsbrief niet te ontvangen door zich af te melden voor de diensten door op de link “afmelden” in de nieuwsbrief te klikken en / of door zijn recht op weigering uit te oefenen door een e-mail te sturen naar het adres dat is vermeld in artikel 14 van de Servicevoorwaarden.

9.3 Reclame- en promotieberichten

VEGANLAND behoudt zich het recht voor om advertenties en promotionele berichten van adverteerders of een andere partner te plaatsen in het kader van de uitvoering van het contract en via de applicatie.

Artikel 10: Vrienden uitnodigen

VEGANLAND stelt haar Leden in staat om vrienden uit te nodigen om zich bij de Applicatie aan te sluiten als onderdeel van het vergroten van het netwerk en de kans om iemand te ontmoeten die ze graag zouden willen daten. VEGANLAND beloont leden voor het uitnodigen van nieuwe gebruikers door ze gratis zaden te geven.
Sponsoring door leden is beperkt tot een kleine kring van vrienden, familieleden die in het echte leven bij het lid bekend zijn. Daarom zijn groepsaanbevelingen voor nieuwe gebruikers buiten het bereik van goede vrienden en familieleden verboden.

Artikel 11: Licentie

De VEGANLAND verleent Leden gebruiksrechten van de diensten die beperkt zijn tot privé- en persoonlijk gebruik. Leden die voornemens zijn de Applicatie voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor deze is verstrekt, dienen vooraf de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van VEGANLAND’s te verkrijgen.

Het lid verleent VEGANLAND en zijn partners een gratis, onbeperkte, internationale en permanente licentie voor het gebruik, replicatie, demonstratie, aanpassing en interpretatie van elk elementair intellectueel eigendom-gerelateerd element (inclusief tekst, foto’s, video’s, enz. ) die het kan aanbieden via de Applicatie voor de onbeperkte doelen van communicatie met andere Leden. VEGANLAND zal deze licentie gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de auteursrechten en met inachtneming van de privacyrechten die de persoonsgegevens van de gebruiker beschermen, een waarheidsgetrouwe weergave van de aard van het profiel van het lid waarborgen en dus in bescherming met het gebruikersprofiel. Met deze licentie kan VEGANLAND de compatibiliteit van deze elementen met zijn technische prestaties of de vereiste media-instellingen garanderen. Deze rechten zijn niet beperkt tot specifieke geografische locaties en zijn van toepassing tijdens de uitvoering van de Servicevoorwaarden tussen het Lid en VEGANLAND.

Het Lid behoudt zich het recht voor om tijdens de lidmaatschapsperiode eigenaar te worden van alle inhoud en persoonlijke gegevens die hij op de Applicatie deelt.
Het Lid is verantwoordelijk voor elke schending van de intellectuele eigendomsrechten van een derde zonder de VEGANLAND te schaden. Het Lid vrijwaart VEGANLAND voor alle juridische claims of schade die hieruit zou kunnen voortvloeien, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eisen tot terugbetaling.

Artikel 12: Namaak, oneerlijke concurrentie en parasitisme

Het is illegaal om een ​​product te ontwerpen dat lijkt op de Applicatie of om een ​​afgeleide, een imitatie of een andere daad van oneerlijke concurrentie te creëren. VEGANLAND behoudt zich het recht voor om van het lid een vergoeding te krijgen voor de door het lid veroorzaakte schade.

Bovendien loopt het Lid dat erin slaagt of probeert om licenties of sublicenties te verlenen of om op een andere manier te verkopen, door te verkopen, over te dragen, toe te wijzen, uit te geven of commercieel te exploiteren of om de Services of Applicatie beschikbaar te stellen aan een derde partij het risico te lopen ernstige juridische gevolgen.

Artikel 13: Beëindiging

13.1 Deactivering van de account door het lid

Het lid kan zijn account van de applicatie op elk moment en zonder kennisgeving deactiveren als hij zijn gegevens niet wil blijven delen op del applicatie.
Bij deactivering van het profiel:

• Het profiel van het lid verdwijnt niet meer aan andere leden, zowel in het verleden, heden als toekomst.

• De wettelijke verplichting om gegevens te bewaren blijft ongewijzigd

• De gegevens in de Applicatie worden opnieuw toegewezen aan het profiel en opnieuw zichtbaar gemaakt bij het opnieuw activeren van een Account dat binnen het jaar werd beëindigd.

13.2 Verwijderen van de applicatie door het lid

Het staat het lid vrij om de applicatie op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving van zijn mobiele telefoon te verwijderen. Na het succesvol verwijderen van de applicatie heeft het lid geen verdere toegang tot de applicatie, tenzij hij besluit de applicatie opnieuw te installeren.

Na het verwijderen van de applicatie:

• Het profiel van het lid wordt onzichtbaar voor andere leden, zowel verleden, heden als toekomst.

• De wettelijke verplichting tot gegevensbewaring blijft ongewijzigd

• De profielgegevens van het account dat binnen twee jaar na de sluiting van het account opnieuw wordt geactiveerd, worden opnieuw toegewezen aan het profiel van het lid en worden weer zichtbaar voor andere leden.

Voordat de applicatie wordt verwijderd, wordt het lid echter aanbevolen om zich eerst af te melden bij de applicatie.

13.3 Sluiting van het account door het lid

Het lid kan ervoor kiezen om het account op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving permanent te sluiten met behulp van de volgende methoden:

    Het lid kan opzettelijk zijn gegevens uit de applicatie verwijderen door naar de instellingen van de applicatie> Mijn gegevens> Mijn account verwijderen te gaan.
   Ze sturen een verzoekbrief of e-mail naar VEGANLAND, via het postadres en het e-mailadres vermeld in artikel 16 hiervan.

Na het volgen van deze procedures wordt het profiel van het lid permanent verwijderd, inclusief de ongebruikte zaden in zijn account.

Het Premium-lid dat zijn of haar Account wil verwijderen, kan contact opnemen met de Apple App Store of Google Play Store om zijn recht op toegang tot VEGANLAND Premium te beëindigen.

Het Lid kan zijn rechten op toegang tot de VEGANLAND Premium op elk moment herwinnen na beëindiging van het Account door zich te registreren onder dezelfde voorwaarden en condities als de eerste registratie.

Zodra het account is verwijderd:

• Het profiel van het lid wordt niet meer beschikbaar voor andere leden.

• VEGANLAND bewaart de gegevens van het Lid gedurende één jaar vanaf de datum waarop het Account werd verwijderd, in het bijzonder wat betreft de wettelijke verplichtingen die op VEGANLAND rusten in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in artikel 9 van het Privacybeleid, en zal daarna definitief worden verwijderd. .

• Het Seeds-saldo in het Account gaat permanent verloren op de dag dat het Account wordt verwijderd, zonder de mogelijkheid om de Seeds in de toekomst ooit terug te krijgen.

Het lid heeft geen optie om het oude account te herstellen.

13.4 Opschorting / beëindiging van het Account door VEGANLAND in geval van schending van Servicevoorwaarden

VEGANLAND behoudt zich het recht voor om de Account van een Lid op elk moment op te schorten en zelfs te beëindigen na een schending van de Servicevoorwaarden door het Lid als voorzorgsmaatregel om de Applicatie te beschermen.

VEGANLAND behoudt zich het recht voor om het Account van een Lid op te schorten zo lang als nodig is om de klantenservice van VEGANLAND de tijd te geven om de nodige onderzoeken uit te voeren naar aanleiding van de melding zoals vereist in artikel 6.3 hiervan of in geval van een vermoedelijke schending van de Servicevoorwaarden die kunnen worden verholpen.

VEGANLAND stelt het Lid wiens Account is opgeschort op de hoogte van de beslissing door middel van een kennisgeving op de Applicatie en / of per e-mail. Het Lid wordt verzocht om per e-mail contact op te nemen met de klantenservice van VEGANLAND voor verdere verduidelijking van de redenen voor de opschorting en om uitleg te geven of te bewijzen dat de inbreuk is hersteld.

Indien het Lid van het geschorste Account niet binnen 30 dagen na de melding van de Account schorsing contact opneemt met de VEGANLAND klantendienst, of indien het door het Lid verstrekte bewijs niet heeft bijgedragen aan het verhelpen van de inbreuk, is VEGANLAND gerechtigd het Lid te informeren over de beëindiging van het account van het lid via de applicatie en / of e-mail en specificeren van de periode dat het lid zich niet kan registreren voor een nieuw account in de applicatie. Tenzij anders aangegeven, is de duur van een dergelijke verwijdering gewoonlijk één jaar vanaf de kennisgeving van beëindiging van het Account.

Bij beëindiging van het account:

Het profiel van het lid wordt onzichtbaar voor andere leden;
Het lid verliest uiteindelijk alle zaden die op het account van het lid zijn achtergebleven op de dag van beëindiging van het account, zonder enige optie voor terugbetaling.
Het is het lid verboden een ander account aan te maken gedurende een periode van maximaal één jaar vanaf de dag van kennisgeving van de beëindiging van het account.

13.5 Beëindiging van Inactieve Accounts door VEGANLAND

VEGANLAND zal inactieve Accounts verwijderen, zoals hieronder vermeld.

Een Account wordt inactief gemaakt als, na een aaneengesloten periode van twee jaar, aan beide volgende voorwaarden is voldaan:

• De App van het Lid kon geen contact tot stand brengen met de servers van VEGANLAND (om verschillende redenen, waaronder de uitschakelingsprocedure voor geolocatie); en

• Het lid heeft de applicatie niet gebruikt. Het account van een Premium-lid wordt in geen geval als inactief beschouwd.

Het Lid wordt op de hoogte gebracht van de verwijdering van zijn Account met inachtneming van een voorafgaande kennisgeving van 15 dagen, via e-mail naar het adres dat in de Applicatie is opgegeven.

Het Lid kan zijn of haar Account vernieuwen gedurende de opzegtermijn, hetgeen dientengevolge de beëindiging van de procedure tot gevolg heeft. Alle gegevens van het profiel van het lid worden dan bewaard.

VEGANLAND zal het Account automatisch verwijderen aan het einde van de opzegtermijn en behoudens een tegengestelde bedoeling van het Lid.

Zodra het account is verwijderd:

• Het profiel van het lid wordt onzichtbaar voor andere leden.

• VEGANLAND bewaart de gegevens van het Lid gedurende één jaar vanaf deze datum, in het bijzonder met betrekking tot de wettelijke verplichtingen die erop rusten in overeenstemming met de voorwaarden van het Privacybeleid, en zal daarna definitief worden verwijderd.

• De zaden die beschikbaar zijn in het account van het lid op de dag van beëindiging van het account, worden definitief verwijderd zonder dat er aanspraak kan worden gemaakt op terugbetaling.

Het Lid heeft niet de mogelijkheid om het oude Account opnieuw te activeren of om reactivering aan te vragen.

Artikel 14: Contact

U kunt per post contact opnemen met VEGANLAND op 87 Quai des Queyries, 33100 Bordeaux (Frankrijk).

Leden kunnen ook per e-mail contact opnemen met VEGANLAND op het volgende adres: hello [@] veganland.io