Privacybeleid

Welkom bij het privacybeleid van VEGANLAND. Het beleid belicht onze criteria voor het verzamelen, opslaan, beschermen en delen van gegevens en met wie we deze delen.

Door onze applicatie te downloaden en te installeren, gaat u ermee akkoord dat u ons beleid begrijpt en geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, verwerken, opslaan, overdragen en gebruiken zoals beschreven in dit beleid. Daarom raden we u aan om ons beleid zorgvuldig te lezen en onze Servicevoorwaarden te begrijpen.

1. Toepassingsgebied

De betekenissen van alle termen die beginnen met een hoofdletter, worden gedefinieerd in de TOS.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

De verzamelde gegevens worden verwerkt door Vegan Tomorrow, een Frans bedrijf (Société par Actions Simplifiée) met een gestort kapitaal van € 175.000, geregistreerd bij de Bordeaux R.C.S. (handels- en ondernemingsregister) onder nr. 887 711 307, en eigenaar en enige exploitant van de VEGANLAND-applicatie en het handelsmerk.

Het bedrijf wordt vertegenwoordigd door zijn CEO, Nicolas Saiget.

VEGANLAND hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy. Het doel van ons privacybeleid (naast ons document over het gebruik van cookies en onze Servicevoorwaarden en elk ander document waarnaar het verwijst) is om met u de kennis te delen over hoe we de gegevens verzamelen en verwerken die u met ons deelt wanneer u de VEGANLAND gebruikt. Toepassing en diensten. We verzoeken u dit document zorgvuldig te lezen om te begrijpen hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken, en ook om uw rechten te begrijpen.

Dit privacybeleid heeft betrekking op alle door VEGANLAND gepubliceerde en aangeboden diensten (met uitzondering van de diensten die worden geleverd en beheerd door derden, in welk geval het privacybeleid van de derde van toepassing is).

3. Informatie die we verzamelen

VEGANLAND verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van het Lid wanneer het Lid de VEGANLAND Applicatie gebruikt of contact opneemt met VEGANLAND. Het omvat de gegevens die het lid rechtstreeks met ons heeft gedeeld of gegevens die we automatisch van de leden verzamelen bij het gebruik van de applicatie.

Door lid te worden van VEGANLAND, gaat u een juridische overeenkomst met ons aan en machtigt u ons om uw gegevens te verwerken zodat wij u onze diensten kunnen aanbieden volgens de voorwaarden van die overeenkomst. Om lid te worden van VEGANLAND en te genieten van de diensten, moet u 18 jaar of ouder zijn, of u moet de meerderjarigheid hebben bereikt in het land waar u woont als de meerderjarigheid van dat land ouder is dan 18 jaar.

Lid worden van de VEGANLAND-gemeenschap is een online proces waarbij u een online registratieformulier moet invullen, waarbij u wordt verondersteld ons persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals naam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, uw locatiegegevens, uw dieet en persoonlijke gegevens. presentatie.

U heeft ook de mogelijkheid om andere details over uzelf te verstrekken, hoewel deze optioneel zijn. U kunt op elk moment toegang krijgen tot uw gegevens door uw “profielpagina” te bezoeken, aangezien u de controle heeft over uw gebruikersprofiel, en gegevens corrigeren of bijwerken (anders dan uw e-mailadres en geslacht) door gewoon in te loggen op VEGANLAND. Als u de gegevens over het geslacht op uw profiel wilt wijzigen, kunt u via het e-mailadres contact opnemen met de klantenservice van VEGANLAND.

Leden wordt geadviseerd voorzichtig te zijn bij het plaatsen van gevoelige persoonlijke gegevens op hun profiel, waaronder religieuze overtuigingen en gezondheidsgegevens. U mag bij het aanmaken van uw profiel vrijwillig gevoelige gegevens delen, zoals seksuele voorkeuren en etnische achtergrond, hoewel het niet verplicht is om dergelijke details te plaatsen. Wees ook voorzichtig bij het plaatsen van foto’s en videoclips op de Applicatie voor het geval deze gevoelige persoonlijke gegevens bevatten.

Door ervoor te kiezen om uw persoonlijke gegevens te uploaden en te delen op de VEGANLAND-applicatie, stemt u uitdrukkelijk in met onze verwerking en het delen van uw gegevens met andere leden. We eisen van gebruikers dat ze hun account verifiëren en vragen mogelijk om uw telefoonnummer om uw veiligheid en privacy te waarborgen en om u de best mogelijke gebruikerservaring te garanderen. We moeten ervoor zorgen dat u geen robot bent en nep-VEGANLAND-accounts voorkomen, die de VEGANLAND-gemeenschap zouden kunnen ondermijnen.

Voor accountverificatie gebruiken we een externe provider die uw telefoonnummer tot 90 dagen bewaart voor fraudedetectie. We verzamelen en gebruiken uw telefoonnummer op basis van onze legitieme belangen die hierboven zijn vermeld en om fraude tegen te gaan.

Het is uw plicht om de gegevens van uw account up-to-date te houden. Als u relevante details zoals telefoonnummer wijzigt, zorg er dan voor dat u uw account bijwerkt door de huidige gegevens toe te voegen.

VEGANLAND verzamelt en verwerkt gegevens met betrekking tot uw registratie en uw interacties met VEGANLAND.

Om u te helpen begrijpen hoe uw gegevens worden gebruikt in de Applicatie, hebben we gespecificeerd of de informatie “openbaar” (zichtbaar voor andere leden) of “privé” (niet zichtbaar voor andere leden) is.

3.1.1. Registratiegegevens

Verplichte informatie

Dit verwijst naar de belangrijkste gegevens die essentieel zijn voor u om u te registreren en toegang te krijgen tot VEGANLAND-diensten.

Afhankelijk van het type registratie dat u wenst te maken, verzamelt VEGANLAND op verschillende manieren gegevens.

VEGANLAND kan via Facebook Connect gegevens van Facebook verzamelen om de formaliteiten te verminderen (volgens de procedure die is geselecteerd tijdens de registratie). Door op “Facebook Connect” te klikken, geeft u Facebook toestemming om uw persoonlijke gegevens met ons te delen.

Daarnaast kunt u zich registreren met een gsm-nummer, in dat geval bent u verplicht uw gegevens rechtstreeks naar VEGANLAND te sturen.

Deze gegevens hebben betrekking op uw identiteit.

Uw identificatiegegevens:
De VEGANLAND verzamelt de volgende gegevens, ongeacht of het lid zich registreert via Facebook Connect of een mobiel nummer:
Voornaam lid (openbaar);
Leeftijd van het lid (openbaar); de leeftijd van het Lid zoals berekend vanaf de geboortedatum zal zichtbaar zijn voor andere VEGANLAND-leden. Als het lid zijn leeftijd wil verbergen, moet hij zich abonneren op de optie;
Uw dieet (openbaar);
Uw geboortedatum (privé);
Uw geslacht (privé);
Uw foto’s (openbaar); Er zijn ten minste twee foto’s gemaakt van de openbare profielfoto’s van het Facebook-account of de mobiele telefoon van het Lid: Het Lid kan zijn foto’s verwijderen en / of andere foto’s aan zijn Account toevoegen vanaf zijn Facebook-account of smartphone.
Profielbeschrijving (openbaar): u wordt uitgenodigd om uw persoonlijke gegevens te delen in de daarvoor bestemde ruimte. Deze aanvullende gegevens verschijnen voor VEGANLAND-leden.

Uw beschrijving is een vrijetekstgebied en VEGANLAND ontmoedigt de Leden om informatie die zij als gevoelig beschouwen te delen met andere Leden van VEGANLAND via de Applicatie.
Gevoelige gegevens verwijst naar gegevens die wettelijk zijn gecategoriseerd als “gevoelig” onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om preciezer te zijn, het omvat persoonlijke details met betrekking tot ras of etniciteit, politieke opvattingen, religieuze of filosofische principes of aansluiting bij een vakbond, informatie over gezondheid, seksleven of seksuele voorkeuren (“Gevoelige gegevens”). Als een lid er niettemin voor kiest om dergelijke informatie op zijn profiel te delen, wordt het lid dat deze heeft gedeeld, geacht dergelijke informatie “duidelijk openbaar te hebben gemaakt” volgens de AVG.

Afhankelijk van het type registratie verzamelt de VEGANLAND de volgende gegevens;
Door Facebook Connect: uw achternaam (privé);
Via gsm-nummer: uw telefoonnummer (privé).

Afhankelijk van de registratiemethode is deze informatie verplicht voor de levering van de Diensten. VEGANLAND zal de in de Applicatie aangeboden Diensten niet kunnen leveren en u kunt geen Account aanmaken als u deze informatie niet kunt delen.

Optionele informatie

U kunt meer informatie aan uw profiel toevoegen om het uiterlijk te verbeteren. Deze informatie is optioneel en u bent er als enige verantwoordelijk voor. U kunt deze informatie rechtstreeks opnemen in uw profiel op de applicatie of importeren vanuit Facebook door uw account te synchroniseren via Facebook Connect. De optionele gegevens kunnen het volgende bevatten:
Beroepsloopbaan en opleiding (openbaar): beroep of studie;

Persoonlijke interesses (openbaar): Persoonlijke voorkeuren, hobby’s;

E-mailadres of telefoonnummer wanneer dergelijke informatie niet verplicht is voor registratie (privé):
Bij het registreren via mobiele telefoon is het niet verplicht om een ​​e-mailadres op te geven, en bij het registreren via Facebook connect, is het verplicht om je telefoonnummer of e-mailadres toe te voegen.
Het kan echter nodig zijn om deze informatie met VEGANLAND te delen om de communicatie te verbeteren.

3.1.2. Gegevens met betrekking tot interacties met VEGANLAND:

VEGANLAND zal uw gegevens verzamelen wanneer u contact hebt met onze klanten- of ondersteuningsdiensten, een claim meldt met betrekking tot onze diensten, om hulp vraagt, wanneer u uw ervaring met onze diensten deelt, getuigenissen aflegt of onze vragenlijsten beantwoordt, deelneemt aan een enquête of uw persoonlijke gegevensrechten uitoefenen. De verzamelde persoonsgegevens zijn afhankelijk van het geval, VEGANLAND verzamelt de volgende persoonsgegevens van het Lid:

Gegevens met betrekking tot meldingen en verzoeken gericht aan de klantenservice van VEGANLAND (privé): Zoals datum en tijdstip van de melding, aard en doel van de melding, gegevens betreffende de gemelde gebruiker.

The VEGANLAND verzamelt deze informatie als je contact opneemt met onze klantenservice voor assistentie, je rechten op persoonsgegevens uitoefent en / of een probleem of een andere gebruiker meldt. Dergelijke informatie is essentieel bij het behandelen van meldingen of het beantwoorden van uw verzoeken. Het behandelen van verzoeken of het beantwoorden van vragen zou niet mogelijk zijn zonder deze informatie. Bij de verwerking van deze informatie wordt een claim tegen u ingediend.

VEGANLAND heeft de wettelijke plicht om rapporten van haar Leden te verzamelen wanneer een kwestie onder haar aandacht wordt gebracht met betrekking tot inhoud of gedragingen die haar Servicevoorwaarden kunnen schenden.

3.2 Gegevens die we automatisch verzamelen

VEGANLAND kan informatie verzamelen over de activiteiten van Leden op de Applicatie wanneer ze Applicatiediensten en -functies gebruiken, waaronder;
Activiteitsgegevens (privé) (zoals registratiedatum, laatste verbinding, interacties met leden en accounts van derden, aantal transacties, enz.).

VEGANLAND verzamelt en verwerkt functies en informatie over het gebruik van de Applicatie telkens wanneer u toegang krijgt tot en gebruik maakt van onze Diensten. VEGANLAND heeft het mandaat om gegevens met betrekking tot het gebruik van Applicatiediensten te verzamelen en te verwerken. Zonder deze gegevens kan VEGANLAND de Diensten met betrekking tot de Applicatie niet leveren.

Om precies te zijn, verzamelt de VEGANLAND gegevens met betrekking tot uw registratiedatum, laatste verbinding, de aard en het aantal transacties met andere Leden (zoals Likes of Matches), accounts van derden die aan uw Account zijn gekoppeld (zoals Instagram), of het aantal van uitgevoerde transacties (het kopen van zaden of abonnementen).

Geolocatie-informatie

Wanneer u uw mobiele telefoon gebruikt terwijl de geolocatiefuncties zijn ingeschakeld, verzamelt VEGANLAND gegevens over het toegangspunt van de Wi-Fi, lengte- en breedtegraadgegevens van uw locatie en kan VEGANLAND de coördinaten van het apparaat verkrijgen om u in staat te stellen deze functies in te schakelen. met bijzondere kenmerken. Geolocatiegegevens helpen ons om uw fysieke locatie te herkennen en kunnen ons in staat stellen om uw app te personaliseren en het voor u gemakkelijker te maken om verbinding te maken met andere leden in de buurt van uw locatie.

Als u een actieve locatiefunctie op uw apparaat wilt uitschakelen, kunt u dit op de volgende manieren doen:

iPhone app: ga naar instellingen, privacy, locatieservices, VEGANLAND
Android: ga naar instellingen, locatie, VEGANLAND, machtigingen, locatie

SMS-berichten versturen en ontvangen (privé)

De servers van VEGANLAND slaan kopieën op van verzonden en ontvangen berichten om haar Leden een betere dienstverlening te bieden en Leden met Matches in staat te stellen een gesprek te voeren.
Alle berichten zijn strikt privé en hebben alleen betrekking op de betrokken leden. De officiële managers van VEGANLAND hebben geen bevoegdheid om de gesprekken van de Leden te beoordelen. VEGANLAND deelt deze berichten niet met derden, behalve op gerechtelijk bevel en / of in overeenstemming met relevante wet- of regelgeving. Bijgevolg zijn berichten die op deze Applicatie worden gedeeld strikt vertrouwelijk en niet beschikbaar voor andere leden die geen deel uitmaken van het gesprek of voor een derde partij.

Zoekvoorkeuren – Voeg de mensen toe die u mogelijk interesseren om hun profiel te bekijken (leeftijd en geslacht) (privé)

Met de applicatie kunt u zoekvoorkeuren instellen op leeftijd en geslacht. U kunt de zoekvoorkeuren aanpassen in de applicatie-instellingen en een aangepast bereik van de leeftijd creëren, en de VEGANLAND toestaan ​​uw gegevens te verzamelen en te verwerken, het geslacht selecteren van de mensen die u zoekt, waardoor uw profiel exclusief kan worden vergeleken met het profiel van mensen die voldoet aan uw zoekcriteria.

Technische gegevens van de mobiele telefoon (zoals IP, mobiele ID, applicatieversie, etc.) (privé)

VEGANLAND verzamelt gegevens van de digitale apparaten en apparatuur die Leden gebruiken om toegang te krijgen tot Applicatiediensten. Deze gegevens omvatten serverlogboeken, die details kunnen bevatten van de IP-adressen, applicatieversie, model van uw mobiele telefoon, mobiele ID, gebruikte taal, besturingssysteem, applicatiecrashes en advertentie-ID. Gegevens kunnen worden verzameld met cookies (raadpleeg ons document over het gebruik van cookies voor meer informatie over onze cookies).

Transactiegegevens: VEGANLAND is niet betrokken bij het verzamelen of verwerken van gegevens met betrekking tot bankgegevens. De App Store van Apple en de Play Store van Google zijn verantwoordelijk voor het verzamelen van betalingsgegevens en delen geen gegevens met betrekking tot betalings- of financiële gegevens met mobiele applicaties. VEGANLAND heeft niet de intentie de verwerking van het verzamelen en verwerken van betalingsinformatie te wijzigen. VEGANLAND wisselt alleen technische gegevens uit met Apple Sore of Google Play Store, deze gegevens geven VEGANLAND uw identiteit niet en worden gebruikt om transacties te authenticeren (bijvoorbeeld een transactienummer).

4. Hoe gebruiken we uw gegevens?

4.1. Levering van diensten en functies op basis van onze TOS

Uw account aanmaken en beheren als lid:

Aanmaken van uw profiel,
Aanmelding, uitschrijving, deactivering van uw Ledenprofiel.
Beheer van parameters en voorkeuren,
Beheer van abonnementen,
Beheer van toegang tot de Diensten aangeboden door VEGANLAND,
Hulp en technische ondersteuning voor leden,

Beheer en opslag van berichten die worden gedeeld tussen leden (berichten, vind-ik-leuks, zaden).

Het verspreiden van details met betrekking tot de Diensten of uw communicatie met andere Leden (kennisgevingen).

Wettelijke basis: uitvoering van het contract

De gegevens die door VEGANLAND worden verzameld, zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de Applicatie soepel functioneert en om haar contractuele rol te spelen bij het leveren van Diensten aan Leden volgens het servicecontract tussen de twee partijen (TOS).

4.2. Passende aanbiedingen en inhoud voorstellen (marketing en advertenties)

Promotieberichten of inhoud verzenden:

Verstuur de VEGANLAND nieuwsbrief per e-mail.

Verspreid marketinginhoud en advertenties die verband houden met aanbiedingen en diensten van VEGANLAND op de applicatie en via e-mails.

Het uitvoeren van marketing- en advertentieactiviteiten buiten de Applicatie: VEGANLAND voert marketingreclameactiviteiten uit buiten de Applicatie door gebruik te maken van sites van derden, sociale netwerken en applicaties van derden om profielen te bepalen die zouden kunnen overeenkomen met uw profiel en om mensen te identificeren die mogelijk geïnteresseerd zijn in onze Services .

VEGANLAND verzendt gecodeerde gegevens zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode, land en mobiele advertentie-ID naar websites, applicaties en sociale netwerken om vergelijkbare profielen te vinden. Uw profiel wordt nooit bekendgemaakt aan deze andere gerelateerde profielen. Deze vergelijkbare profielen van niet-leden kunnen de VEGANLAND-advertentie alleen zien op websites, sociale netwerken en applicaties van derden.

Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigd belang

Deze verwerking is afhankelijk van het gerechtvaardigde belang van VEGANLAND om haar aanbiedingen te delen en informatie over haar diensten te verstrekken aan websites van derden. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor deze service om geen e-mails meer te ontvangen van VEGANLAND door op de link “Klik hier” te klikken in de e-mail die u ontvangt.

Uitzenden van advertenties voor producten en diensten van VEGANLAND en hun partners op de VEGANLAND Applicatie. Deze advertenties worden getarget op basis van uw leeftijd, geslacht en locatie (niet-specifiek, alleen door de betreffende stad).

Wettelijke basis: uitvoering van het contract

Dit proces is nodig om de uitvoering van het contract tussen VEGANLAND en het Lid te verbeteren, omdat door het uitzenden van deze advertenties de tegenhanger van het gebruik van de Applicatie wordt vastgesteld.

4.4. Wijziging en verbetering van onze diensten en ons begrip van hoe u ze gebruikt

We wijzigen en verbeteren de VEGANLAND-diensten, ons begrip van hoe Leden de diensten gebruiken en de manier van gebruik maken van de Diensten door:
Statistische studies.
Tevredenheidsonderzoek.
Nauwkeurig nagaan hoe leden de applicaties en services gebruiken.

4.5. De veiligheid van uw persoonlijke gegevens garanderen

Identificatie en controle van frauduleuze activiteiten om inbreuk op de beveiliging van de Services op te sporen en te voorkomen.

Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigd belang

Deze verwerking is afhankelijk van het wettelijke belang van VEGANLAND bij het waarborgen van de veiligheid van haar Applicatie en de gegevens die het verwerkt.

4.6. Voorkomen en bestrijden van illegale of ongeautoriseerde activiteiten (schending van de Servicevoorwaarden) en het voldoen aan wettelijke vereisten

Onderzoeken en verwerken van meldingen van vervalste / schadelijke activiteiten.

Omgaan met ongeoorloofd gedrag en het waarschuwen, opschorten, beëindigen of sluiten van het account van het lid.

Behandeling van het pleidooi van leden om controle uit te oefenen over hun gegevens,

Wettelijke basis: wettelijke verplichting

Deze processen worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke verantwoordelijkheid van VEGANLAND, als datahost, om illegale inhoud uit de Applicatie te verwijderen zodra ze deze erkennen (artikel 6 van de Franse wet op de vertrouwensrelatie in de digitale economie [Loi pour la Confiance dans l ‘Économie Numérique] van 21 juni 2004) en op haar toezegging om te reageren op verzoeken van leden om controle uit te oefenen over hun persoonsgegevens (artikelen 12 tot 22 van de AVG).

Oneerlijk gedrag detecteren of afwenden:

Betreft geautomatiseerde onderzoeksprofielgegevens, toepassingsgebeurtenissen en foto’s van leden om valse profielen, bedrieglijk gedrag of activiteiten te identificeren die in strijd zijn met de Servicevoorwaarden.

Juridische basis: legitieme zorgen

Deze verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van VEGANLAND om bedrieglijke activiteiten die op haar Diensten kunnen worden uitgevoerd, te voorkomen en te stoppen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om bezwaar te maken tegen het gebruik ervan. Niettemin mag VEGANLAND de verwerking voortzetten indien het gerechtvaardigde en overtuigende redenen heeft om zijn optreden te rechtvaardigen.

5. Cookies

Om te weten hoe wij cookies gebruiken, raden wij u aan om onze website te bezoeken en ons document over het gebruik van cookies te lezen

6. Gegevens delen

Alleen specifieke medewerkers van de klantendienst en geautoriseerde managers van VEGANLAND mogen persoonsgegevens van Leden verwerken voor de hierboven beschreven doeleinden. Deze medewerkers en managers hebben beperkte toegang tot gegevens die voor hen essentieel zijn om hun taken uit te voeren.

Erkende en betrouwbare serviceproviders en partners die toegang hebben tot de persoonlijke gegevens van leden en / of deze verwerken, moeten voldoen aan het privacybeleid en de veiligheid en privacy van de persoonlijke gegevens van de leden garanderen. Deze serviceproviders ondersteunen onze activiteiten en verbeteren onze services, waaronder de volgende;

Hosting van gegevens;
Erkenning en afschrikking van fraude en bedrog;
Onderzoeken, onderzoeken en statistieken;

Het gebruik van de Applicatie en / of het naar behoren functioneren van de Applicatie;
Verlening van essentiële hulp aan leden;
Beheer van rapporten;
Marketing en reclame voor het beheren van essentiële aanbiedingen, berichten en inhoud voor VEGANLAND-leden en niet-leden.
De marketing- en reclameactiviteiten die bedoeld zijn voor niet-leden buiten de Applicatie, omvatten de overdracht van uw gegevens naar sites van derden, sociale netwerken en applicaties van derden, tenzij u bezwaar maakt tegen dergelijke praktijken.

Bovendien kan VEGANLAND de persoonsgegevens van het Lid doorgeven op verzoek van overheidsinstanties, met name de gerechtelijke autoriteiten, in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Ten slotte kan VEGANLAND worden verplicht om persoonsgegevens van zijn Leden te delen ter ondersteuning van bedrijfsprocessen, waaronder, maar niet beperkt tot, herstructurering van het bedrijf, een wijziging in de zeggenschap over het bedrijf, een fusie, een overname, een overdracht of een beëindiging van het bedrijf.

7. Overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EU

De persoonlijke gegevens van de Leden die door de Applicatie worden verwerkt, worden gehost in de Europese Unie.

Om de Memberondersteuning, rapportagebeheer, reclame en marketing mogelijk te maken, worden de persoonsgegevens van de Member echter verplaatst naar VEGANLAND-onderaannemers buiten de Europese Unie.

In de Verenigde Staten gevestigde bedrijven die persoonsgegevens van VEGANLAND ontvangen, houden zich aan het EU-US Privacy Shield. De Europese Commissie heeft erkend dat het niveau van privacy en beveiliging dat dit mechanisme biedt voor persoonsgegevens, adequaat is.

Bij de overdracht van gegevens naar buiten kan echter een aantal landen betrokken zijn waarin de Europese Unie niet heeft aangetoond dat het adequaat is wat betreft het niveau van beveiliging en bescherming van persoonsgegevens. VEGANLAND garandeert haar Leden dat de voorwaarden waaronder overdrachten plaatsvinden een hoog niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens en voldoende bescherming in overeenstemming met de regelgeving bieden. Deze overdrachten worden beheerd onder standaard contractbepalingen van de Europese Commissie.

8. Uitoefening van uw rechten over uw gegevens


Jou rechten

Elk lid heeft recht op toegang, correctie en recht op gegevensoverdraagbaarheid en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen of de verwerking van zijn persoonlijke gegevens te beperken, en het recht om te beslissen hoe zijn persoonlijke gegevens met de persoonlijke gegevens moeten worden behandeld. na hun overlijden zoals bepaald in de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 (Loi Informatique et Libertés, 78-17), en de AVG. VEGANLAND verbindt zich ertoe de veiligheid van persoonlijke gegevens en de tijdige verwerking van verzoeken te respecteren bij haar inspanningen om zorgen van haar Leden te behandelen.

Uitoefening van uw rechten

Leden kunnen hun rechten uitoefenen, onder voorbehoud van bewijs van identiteit, door een e-mail te sturen naar [email protected], door hun rechten rechtstreeks uit te oefenen via de Applicatie, of door een brief te sturen naar het volgende postadres: Ter attentie van de Functionaris voor gegevensbescherming, Vegan Tomorrow – 87 Quai des Queyries Bordeaux – Frankrijk.

In het geval van een andere claim, wordt het lid aangemoedigd om contact op te nemen met de nationale autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

Beschrijving van rechten

Leden hebben het recht op toegang, waardoor ze VEGANLAND kunnen vragen om gegevens met betrekking tot de persoonlijke identiteit in een toegankelijk formaat, volgens de bepalingen van artikel 39 van de Franse wet op de gegevensbescherming en artikel 15 van de AVG. Het lid heeft alleen recht op toegang tot zijn persoonlijke gegevens en niet op gegevens van een derde partij, omdat zijn recht op toegang de privacy van een derde partij niet mag schenden (u kunt bijvoorbeeld alleen informatie ontvangen over de berichten die u hebt verzonden, maar niet voor ontvangen berichten).

Het recht van het lid om te corrigeren stelt hem in staat om VEGANLAND te verzoeken een deel van de persoonsgegevens te corrigeren, toe te voegen, bij te werken of te verwijderen die hij als foutief, ontoereikend, vaag, verouderd beschouwt of waarvan het gebruik, delen of opslaan verboden is op grond van artikel 40 van de Franse wet op de gegevensbescherming en artikel 16 van de AVG. U kunt sommige gegevens rechtstreeks op de Applicatie wijzigen of corrigeren door uw profiel te bezoeken en rechtstreeks wijzigingen aan te brengen in de secties “Mijn foto’s”, “Werk en opleiding (werk, werkgever, school)” en “Over mij”. om uw voornaam, leeftijd of geslacht te wijzigen voor een account dat u via Facebook Connect heeft geregistreerd, gaat u naar uw Facebook-pagina en werkt u de sectie “Over mij – contact- en basisinformatie” van uw profiel bij. Om persoonlijke gegevens te corrigeren op een account dat is geregistreerd via een mobiel nummer, moet u een e-mail sturen of contact opnemen met de klantenservice op de bovenstaande adressen, met een verzoek om uw voornaam, leeftijd of geslacht te wijzigen.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geeft Lid de kans om de persoonsgegevens die hij met VEGANLAND heeft gedeeld, in een georganiseerd, universeel geaccepteerd formaat, leesbaar op een machine te laten lezen en over te dragen aan een andere verwerkingsentiteit, conform artikel 20 van de AVG.
Het recht om te betwisten stelt het lid in staat te voorkomen dat VEGANLAND de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens voor commerciële werving naar eigen goeddunken en kosteloos op basis van het gerechtvaardigde belang van VEGANLAND verhindert, in overeenstemming met artikel 38 van de Franse wet op de gegevensbescherming en artikel 21 van de AVG. Bij verwerkingen op basis van gerechtvaardigd belang behoudt VEGANLAND zich de mogelijkheid voor om authentieke en overtuigende redenen te onderbouwen om de verwerking voort te zetten.
Het recht om te verwijderen geeft het Lid de bevoegdheid om de verwijdering van gegevens die aan VEGANLAND zijn verzonden, kosteloos en de wil van het Lid te eisen, binnen de beperkingen van de rechten van artikel 17 van de AVG. U kunt uw account sluiten met behulp van de overeenkomstige functie op de applicatie. U ontvangt een melding vanuit de VEGANLAND-applicatie waarin wordt bevestigd dat al uw gegevens uit de applicatie zullen worden verwijderd. Niettemin heeft VEGANLAND de wettelijke plicht om uw persoon als gastheer gedurende twee jaar te behouden op grond van artikel 6-II) van de Franse Trust in de Digital Economy Act nr. 2004-575 van 21 juni 2004. Uw gegevens worden gearchiveerd en weggehouden van onze productiedatabases en kunnen alleen worden gebruikt in overeenstemming met een gerechtelijk bevel. VEGANLAND zal uw persoonsgegevens na twee jaar definitief verwijderen.

Het recht op beperking geeft leden de bevoegdheid om de verwerking van hun gegevens door VEGANLAND te beperken in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 18 van de AVG. Bovendien stelt het Lid in staat om regels vast te stellen die het bewaren, verwijderen en communiceren van hun persoonlijke gegevens na het overlijden van het Lid zullen bepalen in overeenstemming met artikel 40-1 van de Franse wet op gegevensbescherming.

Het is mogelijk dat het uitoefenen van deze rechten alleen mogelijk is binnen de grenzen van de VEGANLAND-middelen, aangezien het verbonden is met het gebruik van Facebook Connect. Sommige gegevens die van Facebook Connect naar VEGANLAND zijn overgedragen, kunnen niet worden gewijzigd zonder de input van Facebook.

9. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

VEGANLAND bewaart de gegevens van de Member zo lang als nodig is om de Member in staat te stellen gebruik te maken van zijn Account. Dit wil zeggen:

De VEGANLAND bewaart de gegevens gedurende de registratieperiode van het Lid en nog eens twee jaar. Na twee jaar inactiviteit op het Account zal VEGANLAND het Account verwijderen, maar de gegevens nog een jaar bewaren, waarna de gegevens van het Lid definitief worden verwijderd.

Een account wordt als slapend beschouwd wanneer de Applicatie van het Lid om verschillende redenen geen verbinding heeft gemaakt met de server van VEGANLAND (inclusief vanwege het uitschakelen van het geolocatieproces); en bijgevolg heeft het Lid de Applicatie niet gebruikt.
Het account van een Premium-lid wordt in geen geval als inactief beschouwd. Het VEGANLAND behoudt zich de wettelijke plicht voor om persoonsgegevens van sommige van haar Leden gedurende twee jaar te bewaren vanwege haar status van hostingprovider zoals vermeld in artikel 6, II van de Franse wet op de trust in de digitale economie dans l’Économie Numérique) van 21 juni 2004.

De persoonlijke gegevens van het lid worden uit de applicatie verwijderd wanneer het lid zijn / haar account verwijdert of de klantenservice verzoekt om persoonlijke gegevens uit zijn / haar applicatie te verwijderen. In dat geval zal VEGANLAND de gegevens van het Lid gedurende twee jaar in een apart archief bewaren en daarna de persoonsgegevens definitief verwijderen om VEGANLAND in staat te stellen zijn mandaat van het verlenen van hostingdiensten te vervullen.

Na twee jaar inactiviteit, zal VEGANLAND het e-mailadres van het Lid gedurende twee jaar bewaren ten behoeve van commerciële werving. Het e-mailadres van het lid wordt echter niet gebruikt voor commerciële werving als het lid zijn of haar account verwijdert.

VEGANLAND zet zich in om alle gegevens die in de Applicatie zijn opgeslagen te beschermen en zal er alles aan doen om de veiligheid van de opgeslagen gegevens te waarborgen. Niettemin hebben leden de verantwoordelijkheid om alle nodige maatregelen te nemen om persoonlijke gegevens te beschermen.

10. Persoonsgegevens van minderjarigen

VEGANLAND staat niet toe dat minderjarigen een Applicatie openen of gegevens verzamelen, opslaan, verwerken en delen van minderjarigen. Indien een Lid zijn leeftijd bereikt door het aangeven van de verkeerde geboortedatum om zich als volwassene te presenteren, dienen de ouders van de minderjarige de VEGANLAND hiervan op de hoogte te stellen via een e-mail met een verzoek tot verwijdering van de gegevens van de minderjarige. VEGANLAND zal het Account beëindigen en de betreffende minderjarige zo spoedig mogelijk na het ontdekken van de waarheid verwijderen.

11. Contactpersoon

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of enig ander verzoek met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen:

Door een e-mail te sturen naar hello [@] veganland.io

Door een brief te sturen naar het volgende adres: ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming, Vegan Tomorrow – 87 Quai des Queyries, 33100 Bordeaux – Frankrijk.