Integritetspolicy

Välkommen till VEGANLANDs sekretesspolicy. Politiken belyser våra kriterier för att samla in, lagra, skydda och dela data och med vilka vi delar dem.

Genom att ladda ner och installera vår ansökan samtycker du till att du förstår vår policy och du godkänner oss att samla in, bearbeta, lagra, överföra och använda dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna policy. Därför rekommenderar vi att du läser vår policy noggrant och förstår våra TOS.

1. Omfattning

Betydelsen av alla termer som börjar med en stor bokstav definieras i TOS.

2. Behandlingsansvarig

Uppgifterna som samlas in behandlas av Vegan Tomorrow, ett franska företag (Société par Actions Simplifiée) med inbetalt kapital på 175 000 €, registrerat vid Bordeaux R.C.S. (handels- och företagsregistret) under nr. 887 711 307, och ägare och enda operatör av VEGANLAND-applikationen och varumärket.

Företaget representeras av VD Nicolas Saiget.

VEGANLAND är särskilt engagerat i att skydda dina personuppgifter och respektera din integritet. Syftet med vår integritetspolicy (förutom vårt dokument om användning av cookies och våra TOS och alla andra dokument den hänvisar till) är att dela med dig kunskapen om hur vi samlar in och bearbetar informationen du delar med oss ​​när du använder VEGANLAND Applikation och tjänster. Vi ber dig att läsa detta dokument försiktigt för att förstå hur vi samlar in, bearbetar och använder dina personuppgifter, och också för att förstå dina rättigheter.

Denna integritetspolicy avser alla tjänster som publiceras och erbjuds av VEGANLAND (med undantag för tjänster som tillhandahålls och hanteras av tredje parter, i vilket fall tredje parts sekretesspolicy gäller).

3.Information vi samlar in

VEGANLAND samlar in och behandlar personuppgifter för medlemmen när medlemmen använder VEGANLAND-ansökan eller kontaktar VEGANLAND. Det inkluderar de uppgifter som medlemmen har delat direkt med oss ​​eller data vi samlar in automatiskt från medlemmarna när du använder applikationen.

Genom att gå med i VEGANLAND ingår du ett juridiskt avtal med oss ​​och du godkänner oss att behandla dina uppgifter så att vi kan erbjuda dig våra tjänster enligt villkoren i det avtalet. För att bli medlem i VEGANLAND och njuta av dess tjänster måste du vara 18 år eller äldre, eller så måste du ha uppnått majoriteten i ditt hemland om majoriteten ålder det landet är över 18 år.

Att gå med i VEGANLAND-gemenskapen är en online-process som kräver att du fyller i ett online-registreringsformulär, där du ska ge oss personliga uppgifter som namn, kön, födelsedatum, e-postadress, din platsinformation, din diet och personliga presentation.

Du har också chansen att ge andra detaljer om dig själv, även om dessa är valfria. Du kan få åtkomst till dina detaljer genom att besöka din ”profilsida” när som helst eftersom du har kontroll över din användarprofil och korrigera eller uppdatera information (annan än din e-postadress och kön) genom att bara logga in på VEGANLAND. Om du vill ändra informationen om kön i din profil kan du kontakta VEGANLANDs kundsupport via e-postadress.

Medlemmar rekommenderas att vara försiktiga när de publicerar känsliga personuppgifter på sin profil, inklusive religiösa övertygelser och hälsoinformation. Du kan frivilligt dela känslig information som sexuella preferenser och etnisk bakgrund när du skapar din profil, även om det inte är ett krav att publicera sådana detaljer. Du bör också vara försiktig när du lägger fotografier och videoklipp på applikationen om de innehåller känsliga personuppgifter.

Genom att välja att ladda upp och dela din personliga i VEGANLAND-ansökan samtycker du uttryckligen till vår behandling och delning av dina uppgifter med andra medlemmar. Vi kräver att användare verifierar sina konton och kan begära ditt telefonnummer för att säkerställa din säkerhet och integritet, samt se till att du har den bästa möjliga användarupplevelsen. Vi måste se till att du inte är en robot och förhindra skam VEGANLAND-konton, vilket kan undergräva VEGANLAND-samhället.

För kontoverifiering använder vi en tredjepartsleverantör som kommer att behålla ditt telefonnummer i upp till 90 dagar för bedrägeriupptäckt. Vi samlar in och använder ditt telefonnummer på grundval av våra legitima intressen som identifierats ovan och för att avskräcka bedrägeri.

Det är din skyldighet att hålla uppgifter om ditt konto uppdaterade. Om du ändrar relevant information, t.ex. telefonnummer, se till att du uppdaterar ditt konto genom att lägga till aktuell information.

VEGANLAND samlar in och bearbetar data som rör din registrering och dina interaktioner med VEGANLAND.

För att hjälpa dig att förstå hur din data används i applikationen specificerade vi om informationen är ”offentlig” (synlig av andra medlemmar) eller ”privat” (inte synlig av andra medlemmar).

3.1.1. Registreringsdata

Obligatorisk information

Detta hänvisar till de viktigaste uppgifterna för dig för att registrera och få tillgång till VEGANLAND-tjänster.

VEGANLAND samlar in data med olika metoder baserat på vilken typ av registrering du vill göra.

VEGANLAND kan samla in data från Facebook via Facebook Connect för att minska formaliteterna (med hjälp av proceduren som valts under registreringen). Genom att klicka på ”Facebook Connect” tillåter du Facebook att dela dina personuppgifter med oss.

Dessutom kan du registrera dig med ett mobilnummer, i vilket fall du kommer att vara skyldig att skicka dina data direkt till VEGANLAND.

Dessa uppgifter avser din identitet.

Dina identifieringsuppgifter:
VEGANLAND samlar in följande data oavsett om medlemmen registrerar sig med Facebook Connect eller mobilnummer:
Medlemmens förnamn (offentligt);
Medlemmens ålder (offentligt); Medlemmens ålder, tolkad från deras födelsedatum, kommer att vara synlig för andra VEGANLAND-medlemmar. Om medlemmen vill dölja sin ålder måste de prenumerera på alternativet.
Din diet (offentligt);
Ditt födelsedatum (privat);
Ditt kön (privat);
Dina fotografier (offentliga); Åtminstone två foton hämtas från de offentliga profilfotona på medlemmens Facebook-konto eller mobiltelefon: Medlemmen kan ta bort sina foton och / eller lägga till andra foton till sitt konto från sitt Facebook-konto eller smartphone.
Profilbeskrivning (offentligt): du uppmanas att dela alla personliga detaljer i det utrymme som tillhandahålls för detta ändamål. Dessa ytterligare detaljer kommer att visas för VEGANLAND-medlemmar.

Din beskrivning är ett fritt textområde, och VEGANLAND avskräcker medlemmarna från att dela all information de anser vara känslig med andra medlemmar i VEGANLAND via applikationen.
Känsliga uppgifter avser data som lagligen kategoriseras som ”känsliga” enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). För att vara mer exakt innebär det personliga detaljer som rör ras eller etnicitet, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska principer eller anknytning till en fackförening, information om hälsa, sexuellt liv eller sexuella preferenser (”känsliga data”). Ändå, om en medlem väljer att dela sådan information på sin profil, anses den medlem som delade den ha ”tydligt offentliggjort” sådan information enligt GDPR.

Beroende på registreringstyp samlar VEGANLAND följande data;
Via Facebook Connect: ditt efternamn (privat);
Med mobiltelefonnummer: ditt telefonnummer (privat).

Beroende på registreringsmetod är denna information obligatorisk för tillhandahållandet av tjänsterna. VEGANLAND kan inte tillhandahålla de tjänster som erbjuds i applikationen, och du kan inte skapa ett konto om du inte kan dela denna information.

Valfri information

Du kan lägga till mer information till din profil för att förbättra dess utseende. Denna information är valfri, och du är ensam ansvarig för den. Du kan inkludera denna information direkt till din profil i applikationen eller importera från Facebook genom att synkronisera ditt konto via Facebook Connect. Valfritt data kan innehålla följande:
Professionell karriär och utbildning (offentligt): Yrke eller studier;

Personliga intressen (offentliga): Personliga preferenser, hobbyer;

E-postadress eller telefonnummer när sådan information inte är obligatorisk för registrering (privat):
När det inte är obligatoriskt att registrera via mobiltelefon att ange en e-postadress och när du registrerar via Facebook connect är det obligatoriskt att lägga till ditt telefonnummer eller e-postadress.
Det kan dock vara nödvändigt att dela denna information med VEGANLAND för att förbättra kommunikationen.

3.1.2. Uppgifter om interaktioner med VEGANLAND:

VEGANLAND samlar in dina uppgifter när du interagerar med våra kund- eller supporttjänster, rapporterar ett anspråk rörande våra tjänster, ber om hjälp, när du delar din erfarenhet av våra tjänster, ger vittnesmål eller besvarar våra enkäter, deltar i en undersökning eller utöva dina personuppgifter. De personuppgifter som samlas in beroende på fallet, VEGANLAND samlar in följande personuppgifter från medlemmen:

Uppgifter om rapporter och förfrågningar som skickas till VEGANLANDs kundservice (privat): Såsom datum och tid för rapporten, rapportens art och syfte, uppgifter om den rapporterade användaren.

VEGANLAND samlar in denna information du kontaktar vår kundtjänst för att få hjälp, utöva dina rättigheter över personuppgifter och / eller rapportera ett problem eller en annan användare. Sådan information är väsentlig när du hanterar rapporter eller svarar på dina förfrågningar. Att hantera förfrågningar eller besvara frågor skulle inte vara möjligt utan denna information. Behandlingen av denna information inträffar när ett fordran görs mot dig.

VEGANLAND har en rättslig skyldighet att samla in rapporter från sina medlemmar närhelst frågan uppmärksammas med innehåll eller beteenden som troligen bryter mot dess TOS.

3.2 Data som vi samlar in automatiskt

VEGANLAND kan samla in information om medlemmarnas aktiviteter i applikationen när de använder applikationstjänster och funktioner inklusive;
Aktivitetsdata (privat) (t.ex. registreringsdatum, sista anslutning, interaktioner med medlemmar och konton från tredje part, antal transaktioner etc.).

VEGANLAND samlar in och bearbetar funktioner och information om användningen av applikationen när du öppnar och använder våra tjänster. VEGANLAND har mandatet att samla in och bearbeta data som rör användningen av applikationstjänster. VEGANLAND kan inte tillhandahålla tjänsterna relaterade till applikationen utan denna information.

För att vara exakt samlar VEGANLAND in data om ditt registreringsdatum, den senaste anslutningen, arten och antalet transaktioner med andra medlemmar (t.ex. Likes eller Matches), tredjepartskonton som är länkade till ditt konto (som Instagram) eller numret av utförda transaktioner (köp av frön eller prenumerationer).

Geolocation Information

När du använder din mobil med geolokaliseringsfunktioner aktiverade. Om du slår på dessa funktioner kommer VEGANLAND att samla in data om åtkomstpunkten för Wi-Fi, longitud och latitudinformation för din plats och kan få enhetens koordinater som gör det möjligt för dig med speciella funktioner. Geolocationinformation hjälper oss att känna igen din fysiska plats och kan göra det möjligt för oss att anpassa din app och göra det lättare för dig att få kontakt med andra medlemmar nära din plats.

Om du vill inaktivera en aktiv platsfunktion på din enhet kan du göra det på följande sätt:

iPhone-app: Gå till inställningar, sekretess, platstjänster, VEGANLAND
Android: Gå till inställningar, plats, VEGANLAND, behörigheter, plats

Skicka och ta emot textmeddelanden (privat)

VEGANLAND: s servrar lagrar kopior av skickade och mottagna meddelanden för att göra det möjligt för medlemmarna att erbjuda bättre tjänster till medlemmarna och låta medlemmar med matchningar få en konversation.
Alla meddelanden är strikt privata och avser endast de berörda medlemmarna. De officiella cheferna för VEGANLAND har ingen myndighet att bedöma medlemmarnas samtal. VEGANLAND delar inte dessa meddelanden med tredje part förutom enligt domstolsbeslut och / eller i överensstämmelse med relevanta lagstiftnings- eller myndighetskrav. Följaktligen är meddelanden som delas i denna applikation strikt konfidentiella och är inte tillgängliga för andra medlemmar som inte är en del av konversationen eller för en tredje part.

Sökpreferenser – Inkludera de personer du skulle vara intresserad av att se deras profil (ålder och kön) (privat)

Med applikationen kan du skapa sökinställningar efter ålder och kön. Du kan justera sökinställningarna i applikationsinställningarna och skapa ett anpassat åldersintervall och låta VEGANLAND samla in och bearbeta dina data, välja kön på personer du söker, så att din profil kan matchas exklusivt med profilen för människor som uppfyller dina sökkriterier.

Tekniska data för mobiltelefonen (t.ex. IP, mobil-ID, applikationsversion, etc.) (privat)

VEGANLAND samlar in data från de digitala enheter och utrustning som medlemmarna använder för att komma åt applikationstjänster. Dessa data inkluderar serverloggar, som kan innehålla information om IP-adresser, applikationsversion, modell av din mobiltelefon, mobil-ID, språk som används, operativsystem, applikationskrasch och reklam-ID. Data kan samlas in med cookies (se vårt dokument om användning av cookies för att förstå mer om våra cookies).

Transaktionsdata: VEGANLAND deltar inte i insamlingen eller behandlingen av uppgifter som rör bankuppgifter. Apples App Store och Googles Play Store ansvarar för att samla in betalningsinformation och delar inte uppgifter som rör betalnings- eller finansiell information till mobilapplikationer. VEGANLAND har ingen avsikt att ändra behandlingen av insamling och bearbetning av betalningsinformation. VEGANLAND utbyter endast teknisk information med Apple Sore eller Google Play Store, och sådan information ger inte VEGANLAND din identitet och används för att verifiera transaktioner (till exempel ett transaktionsnummer).

4. Hur använder vi dina data?

4.1. Tillhandahållande av tjänster och funktioner baserade på våra TOS

Skapa och hantera ditt konto som medlem:

Skapa din profil,
Registrering, avregistrering, avaktivering av din medlemsprofil.
Hantering av parametrar och preferenser,
Hantering av prenumerationer,
Hantering av åtkomst till de tjänster som erbjuds av VEGANLAND,
Hjälp och teknisk support till medlemmarna,

Hantering och lagring av meddelanden delade mellan medlemmar (meddelanden, gillar, frön).

Att sprida information som rör tjänsterna eller din kommunikation med andra medlemmar (meddelanden).

Rättslig grund: Genomförande av kontraktet

Uppgifterna som samlats in av VEGANLAND är tänkta att säkerställa att applikationen fungerar smidigt och att spela sin avtalsenliga roll att tillhandahålla tjänster till medlemmarna enligt det serviceavtal som de två parterna erbjuder (TOS).

4.2. Föreslå lämpliga erbjudanden och innehåll (marknadsföring och reklam)

Skicka reklammeddelanden eller innehåll:

Skicka VEGANLAND-nyhetsbrevet via e-post.

Distribuera marknadsföringsinnehåll och annonser kopplade till VEGANLAND-erbjudanden och -tjänster i applikationen och via e-post.

Utföra marknadsförings- och reklamaktiviteter utanför applikationen: VEGANLAND bedriver marknadsföringsreklamaktiviteter utanför dess applikation med hjälp av tredjepartssajter, sociala nätverk och tredjepartsapplikationer för att bestämma profiler som kan matcha din profil och identifiera personer som kan vara intresserade av våra tjänster .

VEGANLAND överför krypterad data som ditt för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, postnummer, land och mobil reklam-ID till webbplatser, applikationer och sociala nätverk för att hitta liknande profiler. Din profil avslöjas aldrig för dessa andra relaterade profiler. Dessa liknande profiler från icke-medlemmar kan bara se VEGANLAND-annonsen på webbplatser, sociala nätverk och tredjepartsapplikationer.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Denna behandling beror på VEGANLANDs legitima intresse att dela sina erbjudanden och ge information om sina tjänster till tredje parts webbplatser. Du kan avsluta prenumerationen på den här tjänsten för att sluta ta emot e-postmeddelanden från VEGANLAND när som helst genom att klicka på länken ”Klicka här” på e-postmeddelandet e-postmeddelandena du får.

Sändning av annonser för produkter och tjänster från VEGANLAND och deras partners i VEGANLAND-applikationen. Dessa annonser är riktade utifrån din ålder, kön och plats (ospecifik, endast av den berörda staden).

Rättslig grund: Genomförande av kontraktet

Denna process är nödvändig för att förbättra verkställandet av avtalet mellan VEGANLAND och medlemmen eftersom sändningen av dessa annonser fastställer motsvarigheten till att använda applikationen.

4.4. Ändra och förbättra våra tjänster och vår förståelse för hur du använder dem

Vi modifierar och förstärker VEGANLAND-tjänsterna, vår förståelse för hur medlemmarna använder tjänsterna och sättet att använda tjänsterna genom:
Statistiska studier.
Nöjdhetsundersökning.
Granska hur medlemmarna använder applikation och tjänster.

4.5. Garanterar säkerheten för dina personuppgifter

Identifiera och granska bedrägliga aktiviteter för att upptäcka och förhindra intrång i säkerheten för tjänsterna.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Denna behandling beror på VEGANLANDs juridiska intresse för att säkerställa säkerheten för dess applikation och de uppgifter den behandlar.

4.6. Förhindra och bekämpa olagliga eller obehöriga aktiviteter (brott mot TOS) och överensstämma med lagkrav

Undersöka och behandla rapporter om förfalskade / skadliga aktiviteter.

Att hantera olagligt beteende och varna, stänga av, avsluta eller stänga medlemskontot.

Hantering av ledamöternas grunder för att utöva kontroll över deras uppgifter,

Rättslig grund: Rättslig skyldighet

Dessa processer utövas i överensstämmelse med VEGANLAND: s juridiska ansvar, som datavärd, för att bli av med olagligt innehåll från ansökan så snart de erkänner det (artikel 6 i French Trust in the Digital Economy Act [Loi pour la Confiance dans l ’Économie Numérique] av den 21 juni 2004) och om sitt åtagande att svara på ledamöternas begäran om att utöva kontroll över deras personuppgifter (artiklarna 12–22 i GDPR).

Upptäcka eller avverka oärligt beteende:

Involverar automatiserade undersökningsprofildata, applikationshändelser och foton av medlemmar för att identifiera falska profiler, bedrägligt beteende eller aktiviteter som bryter mot TOS.

Rättslig grund: Legitima oro

Denna behandling baseras på VEGANLANDs legitima intresse för att förhindra och stoppa bedrägliga aktiviteter som kan utföras på dess tjänster. Du kan när som helst kontakta oss för att invända mot dess användning. Trots det kan VEGANLAND fortsätta behandlingen om det har ett legitima och övertygande skäl för att motivera sin handling.

5. Cookies

För att få kunskap om hur vi använder cookies rekommenderar vi att du besöker vår webbplats och läser vårt dokument om användning av kakor

6. Datadelning

Endast specifika anställda från kundtjänstavdelningen och auktoriserade chefer i VEGANLAND får behandla medlemmarnas personuppgifter för de syften som beskrivs ovan. Dessa anställda och chefer har begränsad tillgång till data som är nödvändiga för att de ska kunna utföra sina uppgifter.

Godkända och pålitliga tjänsteleverantörer och partners som kan komma åt och / eller behandla medlemmarnas personuppgifter måste följa sekretesspolicyn och garantera säkerhet och integritet för medlemmarnas personuppgifter. Dessa tjänsteleverantörer stöder vår verksamhet och förbättrar våra tjänster, inklusive följande;

Datahosting;
Erkännande och avskräckning av bedrägeri och bedrägeri;
Undersökningar, utredningar och statistik;

Användningen av applikationen och / eller tillämpningen av applikationen;
Tillhandahållande av viktig hjälp till ledamöterna;
Hantering av rapporter;
Marknadsföring och reklam för att hantera viktiga erbjudanden, meddelanden och innehåll till VEGANLAND-medlemmar och icke-medlemmar.
Marknads- och reklamverksamheten avsedd för icke-medlemmar utanför applikationen innebär överföring av dina uppgifter till tredjepartswebbplatser, sociala nätverk och tredjepartsapplikationer om du inte gör invändningar mot sådana metoder.

Dessutom kan VEGANLAND överföra medlems personuppgifter på begäran av statliga organ, särskilt de rättsliga myndigheterna, i enlighet med lagkrav.

Slutligen kan VEGANLAND krävas att dela personliga uppgifter om sina medlemmar för att stödja företagsprocesser, som inkluderar, men är inte begränsade till, omstrukturering av företaget, en förändring av kontrollen över företaget, en fusion, ett förvärv, en överföring eller en uppsägning av företaget.

7. Överföring av personuppgifter utanför EU

Medlemmarnas personuppgifter som hanteras av ansökan är värd i Europeiska unionen.

För att möjliggöra medlemsstöd, rapporthantering, reklam och marknadsföring flyttas dock personens personuppgifter till VEGANLAND-underleverantörer belägna utanför Europeiska unionen.

Företag som är belägna i USA, som tar emot personuppgifter från VEGANLAND, följer sekretessskyddet mellan EU och USA. Europeiska kommissionen har erkänt att den sekretess och säkerhet som denna mekanism ger till personuppgifter är tillräcklig.

Överföringar av data utanför kan emellertid involvera vissa länder där Europeiska unionen inte har fastställt sin tillräcklighet beträffande dess säkerhetsnivå och skydd som tillhandahålls personuppgifter.

VEGANLAND garanterar sina medlemmar att villkor under vilka överföringar görs ger en hög grad av konfidentialitet och säkerhet för uppgifterna och tillräckligt skydd i enlighet med föreskrifter. Dessa överföringar administreras enligt standardkontraktsbestämmelser från Europeiska kommissionen.

8. Utöva dina rättigheter över dina data
Dina rättigheter

Varje medlem har rätt till tillgång, rätt och rätt till dataportabilitet och borttagande av sina personuppgifter, rätt att invända mot eller begränsa behandlingen av sina personuppgifter och rätten att besluta hur deras personuppgifter ska hanteras personuppgifterna efter deras död som föreskrivs i den franska lagen om dataskydd av den 6 januari 1978 (Loi Informatique et Libertés, 78-17), och GDPR. VEGANLAND har åtagit sig att respektera säkerheten för personuppgifter och snabb behandling av förfrågningar i sin strävan att hantera sina medlemmars oro.

Utöva dina rättigheter

Medlemmar kan utöva sina rättigheter, med förbehåll för att bevisa identitet, genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected], genom att direkt utöva sina rättigheter genom ansökan, eller genom att skicka ett brev till följande postadress: För uppmärksamhet av Dataskyddsansvarig, Vegan imorgon – 87 Quai des Queyries Bordeaux – Frankrike.

Vid något annat krav uppmanas ledamoten att kontakta den nationella myndigheten som ansvarar för dataskydd.

Beskrivning av rättigheter

Medlemmar har rätt till tillgång, vilket gör att de kan be VEGANLAND om uppgifter relaterade till personlig identitet i ett tillgängligt format, enligt bestämmelserna i artikel 39 i den franska lagen om dataskydd och artikel 15 i GDPR. Medlemmen har rätt att endast få tillgång till sina personuppgifter och inte uppgifter från tredje part eftersom deras rätt till tillgång inte bör kränka en tredje parts integritet (till exempel kan du bara få information om meddelanden som du har skickat, men inte för mottagna meddelanden).

Medlemmens rätt att korrigera tillåter dem att begära VEGANLAND att korrigera, lägga till, uppdatera eller ta bort ett avsnitt av personuppgifter som de anser som felaktiga, otillräckliga, vaga, föråldrade eller vars användning, delning eller lagring är förbjudet enligt artikel 40 i Fransk lag om dataskydd och artikel 16 i GDPR. Du kan ändra eller korrigera vissa data direkt på applikationen genom att besöka din profil och göra ändringar direkt i avsnitten ”Mina foton”, ”Arbete och utbildning (anställning, arbetsgivare, skola)” och ”Om mig.” för att ändra ditt förnamn, ålder eller kön för ett konto som du registrerade via Facebook Connect, gå till din Facebook-sida och uppdatera avsnittet ”Om mig – kontakt och grundläggande information” i din profil. För att korrigera personuppgifter på konto registrerat med mobilnummer måste du skicka ett e-postmeddelande eller kontakta kundsupport på adresserna ovan, med en begäran om att ändra ditt förnamn, ålder eller kön.
Rätten till dataportabilitet ger medlemmen en chans att få de personuppgifter de delade med VEGANLAND, i ett organiserat, allmänt accepterat format, läsbart på en maskin och överföra dem till en annan behandlingsenhet, i överensstämmelse med artikel 20 i GDPR.
Rätten till tävling gör det möjligt för medlemmen att förhindra VEGANLAND från att behandla och använda personuppgifter för kommersiell canvassing efter deras vilja och utan kostnad baserat på VEGANLANDs legitima intresse, i enlighet med artikel 38 i den franska lagen om dataskydd och artikel 21 i GDPR. För bearbetning baserad på legitimt intresse behåller VEGANLAND möjligheten att bekräfta autentiska och övertygande skäl för att fortsätta behandla.
Rätten att radera tillåter medlemmen befogenhet att kräva borttagning av data som överförs till VEGANLAND, utan kostnad och medlemmens vilja, inom begränsningarna för rättigheterna i artikel 17 i GDPR. Du kan stänga ditt konto med motsvarande funktion i applikationen. Du kommer att meddela från VEGANLAND-applikationen och bekräfta att alla dina data kommer att raderas från applikationen. Trots det har VEGANLAND en laglig skyldighet att behålla din personliga som värd i två år enligt artikel 6-II) i det franska förtroendet för lagen om digital ekonomi nr. 2004-575 av 21 juni 2004. Dina data kommer att arkiveras och förvaras borta från våra produktionsdatabaser och kan endast användas i enlighet med domstolsbeslut. Efter två år kommer VEGANLAND att ta bort dina personuppgifter permanent.

Rätten till begränsning ger medlemmarna befogenhet att begränsa VEGANLAND från att behandla sina uppgifter i enlighet med villkor som fastställs i artikel 18 i GDPR. Dessutom tillåter det medlemmen att fastställa regler som kommer att bestämma lagring, radering och kommunikation av deras personuppgifter efter medlemmens död i enlighet med artikel 40-1 i den franska lagen om dataskydd.

Att utöva dessa rättigheter kanske bara är möjligt inom gränserna för VEGANLAND-resurser eftersom det är sammankopplat med användningen av Facebook Connect. Vissa data som överförs från Facebook Connect till VEGANLAND kan inte ändras utan input från Facebook.

9. Hur länge kommer vi att behålla dina uppgifter?

VEGANLAND lagrar medlemmens uppgifter så länge som är nödvändigt för att medlemmen ska kunna använda sitt konto. Detta för att säga:

VEGANLAND ska lagra uppgifter under hela medlemsregistreringsperioden och ytterligare två år. Efter två års ledighet på kontot ska VEGANLAND radera kontot, men behålla uppgifterna under ytterligare ett år, varefter medlemmens uppgifter ska raderas permanent.

Ett konto betraktas som vilande när medlemsapplikationen inte har upprättat anslutning till VEGANLANDs server av olika skäl (inklusive på grund av inaktivering av geolokaliseringsprocessen); och följaktligen har medlemmen inte använt ansökan.
Premiummedlemmets konto ska inte behandlas som inaktivt i något fall. VEGANLAND förbehåller sig laglig skyldighet att behålla personuppgifter om några av sina medlemmar under två år på grund av dess status som värdleverantör enligt artikel 6, II i French Trust in the Digital Economy Act (Loi pour la Confiance) dans l’Économie Numérique) av den 21 juni 2004.

Medlemmens personuppgifter ska raderas från ansökan när medlemmen tar bort sitt konto eller begär kundtjänsten att ta bort personuppgifter från sin ansökan. I detta fall ska VEGANLAND lagra medlemmens uppgifter i ett separat arkiv under två år och sedan radera personuppgifterna permanent därefter för att göra det möjligt för VEGANLAND att fullgöra sitt mandat att tillhandahålla värdtjänster.

Efter två års konto, i vilande läge, ska VEGANLAND behålla medlemmens e-postadress i två år i syfte att kommersiellt canvassing. Medlemmens e-postmeddelande kommer dock inte att användas för kommersiell canvassing om medlemmen tar bort sitt konto.

VEGANLAND har åtagit sig att skydda alla data som lagras i applikationen och kommer att göra allt inom dess kontroll för att säkerställa säkerheten för den lagrade informationen. Ändå har medlemmarna ett ansvar för att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda personuppgifter.

10. Personliga uppgifter om minderåriga

VEGANLAND tillåter inte minderåriga att öppna ansökan eller samla in data, lagra, behandla och dela minderåriga data. Om en medlem ljuger sin ålder genom att ange fel födelsedatum för att presentera sig som vuxna, bör föräldrar till minderåriga meddela VEGANLAND via ett e-postmeddelande med en begäran om borttagande av minderåriges uppgifter. VEGANLAND ska säga upp kontot och radera relaterat till minderårig så snart som möjligt efter att ha upptäckt sanningen.

11. Kontakt

Om du har några frågor angående denna sekretesspolicy eller någon annan begäran om dina personuppgifter, kan du kontakta oss:

Genom att skicka ett e-postmeddelande till hello [@] veganland.io
Genom att skicka ett brev till följande adress: för dataskyddsombudets uppmärksamhet, Vegan Tomorrow – 87 Quai des Queyries, 33100 Bordeaux – Frankrike.